Mateřská škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Čarodějnice

Dne 27.4. si děti ve školce užily čarodějnický rej, který byl naplněn různými úkoly. Na konci cesty čekal veliký čarodějnický poklad:). Rodiče chválíme a oceňujeme jejich nápaditost při výrobě kostýmů.

Zobrazit album
27. duben 2018
Top