Mateřská škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Besídka

Děti si ke DNI MATEK připravily pásmo básniček a písniček, které předvedly dne 17.5. v kapli naší školy.

Zobrazit album
17. květen 2018
Top