Mateřská škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Ozdravný pobyt, penzion Tabačka

Poslední týden v květnu si děti zahrály na indiány v přírodě. Malí indiáni plnili úkoly ze zdravovědy, šikovnosti, statečnosti a odvahy. Počasí nám přálo a moc jsme si to užili.

Zobrazit album
04. červen 2018
Top