Mateřská škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Grafomotorický kroužek

V prvním pololetí probíhal grafomotorický kroužek s rodiči. Kromě hlavního cíle, kterým je uvolňování ramenního, loketního, zápěstního kloubu a svalů prstů pro budoucí psaní, jsme se také zaměřovali na správné sezení u stolu, rozložení rukou, držení tužky a správné zacházení s ní. Tyto činnosti jsme prolínali procvičením hrubé motoriky a ostatních činností, které probíhají v průběhu dne v MŠ.

Zobrazit album
08. únor 2019
Top